top of page
DSC06853.jpg

BETALINGSVOORWAARDEN

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. 

  • Indien u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie vergoed wordt, dienen wij de declaratie rechtstreeks in bij de verzekeraar. 

  • De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing indien u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie en u dus uw rekening zelf dient te betalen. Bovendien zijn deze voorwaarden van toepassing indien u uw afspraak niet bent nagekomen. Ondanks uw eventuele verzekeringspakket dient u niet nagekomen afspraken zelf te betalen. 

  • Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen, dienen 24 uur van tevoren afgezegd te zijn. Bij het niet of te laat afzeggen behouden wij ons het recht om het tarief van een ‘niet nagekomen afspraak’ in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden gezien. 

  • Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. 

bottom of page